Bohdan Koudelka - Prodej a výroba stavební­ho software, zpracování­ rozpozpočtů stavebních prací­ a STAVEB.


VŠE PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEB :
Základní ekonomie rozpočtování staveb .

 

.
FIRMA poskytuje níže uvedené služby :
 
.
.
.
Prodej software pro stavebnictví (Ekonomie,rozpočtování,oceňování) WinExKar 
Program pracuje v Excelu tzn.ve známém prostředí pro zákazníky,kteří ovládají Excel
.
.
.
.
.
Prodej software pro stavebnictví(Ekonomie,rozpočtování,oceňování)ExZerostav 
Program pracuje v Excelu s novým vizuálním rozhraním (stejně jako klasické rozpočtové programy) 
Program je ve vývoji a bude v prodeji od roku 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
Kontakt:

Majitel firmy: Bohdan Koudelka  

Telefon: 311 006 206

Mobil :  604 180 791

Email: KoudelkaB1@seznam.cz 

Název firmy: Bohdan Koudelka Ekonomické poradenství

Sídlo firmy :  Prostřední 924    252 10 Mníšek pod Brdy

 


 

PRODEJ-Excel Stavby Objekt Objektů Stavební práce Vývoj a prodej Výroba a Prodej programu pro rozpočtování Prodej programu pro rozpočtování v excelu Prodej software pro rozpočtování Prodej softvare pro rozpočtování v excelu Prodej stavebního programu Prodej stavebního programu v excelu Prodej stavebního software Prodej stavebního software v excelu Prodej software pro stavebnictví Prodej software pro stavebnictví v excelu Prodej programu pro stabnictví Prodej programu pro stabnictví v excelu Prodej rozpočtového programu Prodej rozpočtového programu v excelu Prodej rozpočtového software Prodej rozpočtového software v excelu Prodej stavební software Prodej software pro rozpočtování staveb Prodej software pro rozpočtování stavby Prodej programu pro rozpočtování staveb Prodej programu pro rozpočtování stavby Prodej programu pro rozpočet stavby Prodej programu pro rozpočet staveb Prodej programu pro stavební rozpočet Prodej software pro stavební rozpočet Prodej programu pro rozpočet stavebních prací Prodej software pro rozpočet stavebních prací Prodej programu  pro ocenění stavebních prací Prodej software pro ocenění stavebních prací Prodej programu pro ocenění stavby Prodej softvare pro ocenění stavby Prodej programu pro ocenění staveb Prodej software pro ocenění staveb Prodej program rozpočtování Prodej softvare rozpočtování Prodej software pro oceňování staveb Prodej programu pro oceňování staveb Prodej software pro oceňování stavby Prodej programu pro oceňování stavby Prodej software pro oceňování stavebních zakázek Prodej programu pro oceňování stavebních zakázek Prodej programu pro ceňování stavebních prací Prodej software pro ceňování stavebních prací PROGRAMY- Stavební program v excelu Stavební software v excelu Stavební program v excelu Stavební program pracující v excelu Stavební software pracující v excelu Program pro stavebnictví v excelu Software pro stavebnictví v excelu CENÍKY- Prodej ceníků Prodej ceníků v excelu Prodej stavebních ceníků Prodej stavebních ceníků v excelu Prodej ceníků stavebních prací Prodej ceníků stavebních prací v excelu Ceníky stavebních prací Ceníky stavebních prací v excelu Ceník HSV Ceníky HSV Prodej ceníků HSV Prodej ceníků HSV v excelu Ceník PSV Ceníky PSV Prodej ceníků PSV Prodej ceníků PSV v excelu do 3000 do 3 000 do 4000 do 4 000 do 5000 do 5 000 do 6000 do 6 000 do 7000 do 7 000 do 8000 do 8 000 do 9000 do 9 000 do 10000 do 10 000 ROZPOČTY-Individuální kalkulace Stavební rozpočet v excelu Stavební rozpočet v běžných cenách Stavební rozpočty v excelu Rozpočet stavby Rozpočty stavby Rozpočet staveb Rozpočty staveb Rozpočet stavební zakázky Rozpočty stavebních zakázek Kalkulace stavby Kalkulace staveb Kalkulace nákladů stavby Kalkulace nákladů staveb Cena stavební nabídky Sestavení cenové nabídky stavby Sestavení cenových nabídek staveb Cena stavební zakázky Sestavení ceny stavební zakázky Sestavení ceny stavebních zakázek Cena stavby Cena staveb Ceny stavby Ceny staveb Náklady stavební zakázky Náklady stavebních zakázek Kalkulace nákladů stavební zakázky Kalkulace nákladů stavebních zakázek Vypracování stavebního rozpočtu Vypracování stavebních rozpočtů Vypracování rozpočtu stavby Vypracování rozpočtů staveb Vypracování rozpočtu stavebních prací Vypracování ceny stavební zakázky Vypracování ceny stavebních zakázek Vypracování ceny stavby Vypracování ceny staveb Vypracování nákladů stavby Vypracování nákladů staveb Zpracování stavebního rozpočtu Zpracování rozpočtu stavby Zpracování rozpočtů staveb Zpracování stavebních rozpočtů Zpracování rozpočtu stavby Zpracování rozpočtů staveb Zpracování rozpočtu stavebních prací Zpracování ceny stavební zakázky Zpracování ceny stavebních zakázek Zpracování ceny stavby Zpracování ceny staveb Zpracování nákladů stavby Zpracování nákladů staveb Zpracování stavební nabídky Zpracování stavebních nabídek Zpacování ceny stavební nabídky Zpacování ceny stavebních nabídek Zpracování nákladů stavební nabídky Zpracování nákladů stavebních nabídek PORADENSTVÍ-Stavební poradenství Ekonomické poradenství stavby Ekonomické poradenství staveb Poradenství v rozpočtování staveb Poradenství v oblasti rozpočtování stavby Poradenství v oblasti rozpočtování staveb Poradenství při sestavení rozpočtu stavby Poradenství při sestavení rozpočtu staveb Jak rozpočtovat stavbu Jak rozpočtovat stavby Jak rozpočtovat stavbu v excelu Jak rozpočtovat stavby v excelu Jak sestavit rozpočet stavby Jak sestavit rozpočety staveb Ekonomické rozbory v excelu PROGRAMOVÁNÍ-Programování v excelu Programování pomocí maker v excelu Statistiky v excelu Sestavy v excelu Výstupy z excelu Programování výstupů z excelu Výstupy z excelu pomocí maker Programování v excelu pomocí VISUAL BASIC Výstupy z excelu pomocí VISUAL BASICU Statistika v excelu Statistické sestavy v excelu Programování sestav v excelu Programování statistických sestav v excelu Programování ekonomických sestav v excelu VISUAL BASICU v excelu Makra v excelu Převod do excelu Import do excelu Importy do excelu Import stavebních rozpočtů do excelu Exporty z excelu Excel a statistika staveb Excel a statistika stavby Programování dat z excelu